Hotel

 

Všetky uveděné ceny sú v EUR - €

Ubytovanie psíka v hoteli

  Ubytovanie bez stravy Varená strava/den
MALÝ PSÍK 1-10kg 7 1
STREDNÝ PSÍK 11-20kg 9 1,5
VEĽKÝ PSÍK >25kg 10 1,5
– za odvoz a dovoz Vášho psíka – 0,50 € za každý kilometer
– za nadmernú agresivitu - 10 €