Cenník služieb

Všetky uvedené ceny sú v EUR - €
 
Exterierové úpravy
 
Kompletka –
Kúpanie, sušenie, strihanie, čistenie uší, strihanie pazúrikov, ošetrenie srsti, ošetrenie vankúšikov na labkách
MALÝ PSÍK (York, Bichon, Toy pudlík, Maltézák, ...) 24,-€
STREDNÝ PSÍK (Stredný pudel, Koker španiel, ...) 32,-€
VELKÝ PSÍK (Retriever, Setter, Kavkazan, ...) od 39,-€
 
Strihanie –
MALÝ PSÍK (York, Bichon, Toy pudlík, Maltézák, ...) 15,-€
STREDNÝ PSÍK (Stredný pudel, Koker španiel, ...) 17,-€
VELKÝ PSÍK (Retrievepazúrikovr, Setter, Kavkazan, ...) od 25,-€
 
Kúpanie / Sušenie –
MALÝ PSÍK (York, Bichon, Toy pudlík, Maltézák, ...) 15,-€
STREDNÝ PSÍK (Stredný pudel, Koker španiel, ...) 20,-€
VELKÝ PSÍK (Retriever, Setter, Kavkazan, ...) od 25,-€
 
PRÍPLATOK
– za odvoz a dovoz Vášho psíka – 0,50 € za každý kilometer
– za odblšenie antiparazitárnym šampónom - 2 €
– za nadmernú agresivitu - 10 €
 
Čistenie uší, očí 3,-€
Strihanie pazúrikov 3,-€
Veľmi zanedbaná srsť + 5,-€
 
 
 
 
Hotel
 
Všetky uveděné ceny sú v EUR - €
Ubytovanie psíka v hoteli
  Ubytovanie bez stravy Varená strava/den
MALÝ PSÍK 1-10kg 10 1
STREDNÝ PSÍK 11-20kg 12 1,5
VEĽKÝ PSÍK >25kg 14 2
– za odvoz a dovoz Vášho psíka – 0,50 € za každý kilometer
– za nadmernú agresivitu - 10 €
 
Škôlka
Ceny pre škôlku sú rovnaké ako pre ubytovanie v hoteli s tým rozdielom, že ak je u nás pes menej ako päť hodín, dostanete zľavu z dennej taxy 30% (viď tabulka nižšie).
 
Všetky uveděné ceny sú v EUR - €
Ubytovanie psíka v škôlke
  Ubytovanie bez stravy Meněj jako päť hodín Varená strava/den
MALÝ PSÍK 1-10kg 7 5 1
STREDNÝ PSÍK 11-20kg 9 6 1,5
VEĽKÝ PSÍK >25kg 10 7 2
– za odvoz a dovoz Vášho psíka – 0,50 € za každý kilometer
– za nadmernú agresivitu - 10 €
 

Exterierové úpravy

Kompletka

Kúpanie, sušenie, strihanie, čistenie uší, strihanie pazúrikov, ošetrenie srsti, ošetrenie vankúšikov na labkách

MALÝ PSÍK (York, Bichon, Toy pudlík, Maltézák, ...)  24,-
STREDNÝ PSÍK (Stredný pudel, Koker španiel, ...) 32,-
VELKÝ PSÍK (Retriever, Setter, Kavkazan, ...) od 39,-

Strihanie

MALÝ PSÍK (York, Bichon, Toy pudlík, Maltézák, ...) 15,-
STREDNÝ PSÍK (Stredný pudel, Koker španiel, ...) 17,-
VELKÝ PSÍK (Retrievepazúrikovr, Setter, Kavkazan, ...) od 25,-

Kúpanie / Sušenie

MALÝ PSÍK (York, Bichon, Toy pudlík, Maltézák, ...) 15,-
STREDNÝ PSÍK (Stredný pudel, Koker španiel, ...) 20,-
VELKÝ PSÍK (Retriever, Setter, Kavkazan, ...) od 25,-

PRÍPLATOK

Odvoz a dovoz Vášho psíka 0,50 / 1km
Odblšenie parazitárnym šampónom 2,-
Nadmerná agresivita 10,-
Čištenie uší, očí 3,-
Strihanie pazúrikov 3,-
Veľmi zanedbaná srsť + 5,-

 

Ubytovanie psíkov

Hotel

Ubytovanie bez stravy strava
Malé plemená 1kg - 10kg 10,- 1,-
Stredné plemená 11kg - 20kg 12,- 1,5
Veľké plemená >25kg 14,- 2,-

 

Škôlka

Ceny pre škôlku sú rovnaké ako pre ubytovanie v hoteli s tým rozdielom, že ak je u nás pes menej ako päť hodín, dostanete zľavu z dennej taxy (viď tabulka nižšie).

Ubytovanie bez stravy <5 hodín strava
Malé plemená 1kg - 10kg 10,- 7,- 1,-
Stredné plemená 11kg - 20kg 12,- 8,- 1,50
Veľké plemená >25kg 14,- 10,- 2,-

 

Doplnkové služby

Bežecký pás

 
Tréning na bežeckom páse (1 pes)
1 h 12,-
30 min 6,-